Konkurs " Bezpieczny Uśmiech"

28 maja w Domu Kultury został rozstrzygnięty konkurs plastyczny „Bezpieczny Uśmiech” przeznaczony dla dzieci klas I-VI szkół podstawowych z Łomianek. Wpłynęło 141 prac. Konkurs przeprowadzony został pod patronatem Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach oraz Urzędu Miasta i Gminy w Łomiankach. Uczestnicy mieli do wyboru następujące tematy:
1. Bezpieczna zabawa.
2. Mój bezpieczny dom.
3. Moja bezpieczna droga do szkoły.
4. Policjant w moich oczach.

Celami konkursu było:
1. Upowszechnienie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie
umiejętności przewidywania zagrożeń i radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
2. Budowanie zaufania do przedstawicieli służb porządku publicznego poprzez promowanie
wizerunku policjanta jako osoby przyjaznej, a w sytuacjach naruszenia prawa, stanowczej
wobec osób zachowujących się niewłaściwie.
3. Inspirowanie do kontaktów z policjantami i poszerzenia wiedzy na temat ich pracy.

Komisja w składzie Halina i Bartłomiej Kuźniccy – plastycy, Anna Bąk – historyk sztuki, nadkomisarz Ewelina Gromek-Oćwieja – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach oceniła prace według następujących kryteriów: zgodność z tematem, estetyka, oryginalność, pomysłowość, poprawność kompozycji.
Zwycięzców konkursu można zobaczyć tutaj.
Komentarze

Popularne posty